Cégünkről bővebben

 


Múltunk – jelenünk a jövő reményében


A Középtiszai Mezőgazdasági Zártkörűen működő Részvénytársaság Jász – Nagykun – Szolnok megyében, a Nagykunság Ny-i részén, a 4 sz. közlekedési főút, – Tisza, – Tisza-Tó által határolt részben, illetve egy Hortobágy-Berettyó melletti majorban elsődlegesen mezőgazdasági terméket és élelmiszeripari alapanyagot előállító középvállalkozás.

Cégünk 1994. január 1-jével jött létre a Magyar Állam által  az 50-es években alapított Középtiszai Állami Gazdaság – egykor 20.500 ha területen  gazdálkodó-, jogutódjaként, annak Kenderes-bánhalmai mezőgazdasági kerületéből. Az 1991-ben kezdődött átalakulás során több részleg privatizálásra került. A jelenlegi zrt-t 1995-ben a dolgozók vásárolták meg 100 %-ban, MRP szervezetbe tömörülve.

A Középtiszai ZRt – bár termőterülete a kárpótlások, átalakulások hatására negyedére csökkent-, környezetének jelentős mezőgazdasági termelő vállalkozásai közé tartozik a több mint kettő milliárd forintos éves árbevétellel, melyet átlagosan 200 fő – zömében törzsgárda alkalmazott – állít elő. A talajadottságok kedvezőtlenek, de a nagy volumenű állattenyésztés és a kistermelőket összefogó integrációs tevékenység a termelőkapacitást le tudja kötni.

A növénytermesztésen belül elsősorban a kalászos gabona, napraforgó és takarmánynövények termesztése jellemző. Az integráció is részben erre épülve történik, a kistermelők, mezőgazdasági vállalkozók termékeinek termelése, felvásárlása, értékesítése koordinálásával.

Az állattenyésztés alapját a bánhalmai 1000 koca-férőhelyes szakosított sertéstelep és a Túrkeve-Balán elhelyezett, 800 darabból álló tejhasznú tehénállomány teszi ki.

Alapvető érdekünk az integráció folytatása, bővítése, a megtermelt alapanyagok elsődleges feldolgozásának megszervezése, ehhez új kapacitások létrehozása. Törekvésünk egy bio-diesel üzemanyag előállító üzem beindítása a termeltetési integráción alapuló napraforgó és repce alapanyagból.

Az alaptevékenység tömeg és szálastakarmány igényét saját termelésből igyekszünk fedezni, melyhez megfelelően méretezett előkészítő, gyártó, manipuláló, tároló kapacitással bírunk. 15 to/ó terményszárító, 5 to/ó takarmánykeverő, lucerna szárító, pellet-, és granulátum előállító, napraforgó hántoló, vetőmag kikészítő üzemek, 25.000 tonna tárolókapacitás közművesített majorban.

Vadgazdálkodásunk az apróvadra összpontosul, őz, nyúl, vadkacsa, fácán állománnyal, 7.000 ha vadászterülettel.

A társaság irányításában érintett Tiszaszentimrei Mg. Kft speciális termékeivel szélesíti árukínálatunkat.

A tárgyi eszközök kiszolgálják a termelő ágazatokat, fokozatosan modernizált erőgépekkel, kapcsolható munkaeszközökkel, szállító kapacitással, melyek üzembiztonságát saját javító-karbantartó műhelyeinkben teremtjük meg.

Termelő beruházások megvalósítása mellett karbantartó brigádunkkal tervezett fenntartással biztosítjuk épületeink, építményeink állagmegóvását.  Humán erőforrásaink szakember-ellátottságát elsődlegesen a mezőgazdasági termelés igénye, a termelés volumene, a többirányú szakosodás határozza meg.

Valamennyi területen – alapkövetelményként a felső vezetésnél- megfelelő szinten képzett, a tulajdonosi jogait is gyakorló szakember áll rendelkezésünkre. Alkalmazottaink szervezett és önálló képzéssel folyamatosan bővítik ismereteiket.

Biztosítjuk az alkalmazottak üzemi étkeztetését, kulturált személyszállítását, üzemorvosi ellátását.

A folyamatos termelést úgy szervezzük, hogy mindenütt előteret kapjon a balesetmentes munkavégzés, az épített környezet védelme.


A Középtiszai Mg. ZRt. a megtermelt javait, előállított termékeit, szolgáltatásait csak úgy tudja értékesíteni, ha a vevőinél (bel- és visszatérő külpiaci) elért image-a mellett kizárólag jó minőségű terméket, szolgáltatást képes biztosítani.


Ennek egyik alapfeltételeként a megfelelően előkészített, a tanúsítás után folyamatosan fenntartott és működtetett minőségbiztosítási rendszert fogadjuk el, profilunknak megfelelően az ISO 9000 szabványsorozat 9002-es elemét.

A minőségpolitikánkban megfogalmazott célkitűzéseink elérésével megteremthetjük a tőlünk elvárt igények teljesítését, a vevőink megelégedettségét, melyhez a több mint 50 éves múltunk kötelez.

 

Minőségpolitikánk fő célja: IGÉNYESSÉG, TISZTESSÉG, EREDMÉNYESSÉG